Perfformiad & Gofal: Kicking Up Our Heels

KUOH

29ain Mehefin 2020

Yn y cyflwyniad hwn, adroddodd a dadansoddodd yr artistiaid a’r ysgolheigion Brian Lobel (Coleg Rose Bruford) ac Emily Underwood-Lee (Prifysgol De Cymru) eu prosiect diweddaraf Kicking Up Our Heels yn Ysbyty Great Ormond Street. Dyma un o’r prosiectau celfyddydol cyntaf erioed i gael ei gomisynu gan GOSH sy’n ffocysu ar brofiad  rhieni/gwarcheidwaid yn yr ysbyty. Defnyddiodd Kicking Up Our Heels fethodolegau perfformio un-i-un i greu cyfryngwaith erchwyn-y-gwely arloesol ac anarferol a berfformiwyd gerbron 100+ o warcheidwaid a rhieni. Dangoswyd rhannau olaf y prosiect (gosodwaith a chyhoeddiad) yn yr wythnos cyn COVID, ac yn y cyflwyniad hwn archwiliodd Lobel & Underwood-Lee y model, y fethodoleg a sut y gallasai’r prosiect ddylanwadu ar gydweithio celfyddydau/iechyd yn y cyfnod ôl-COVID.  

Am wybodaeth bellach, gweler yma.

Agrymiadau: 


#storiau