CFP: Adrodd Storïau a’r Amgylchedd

story and the environment pic

Galw am Gyflwyniadau

13eg Symposiwm Blynyddol Adrodd Storïau, 12-13 Ebrill, 2019
Canolfan Adrodd Storïau George Ewart,
Campws yr Atrium Prifysgol De Cymru
THEMA: Adrodd Storïau a’r Amgylchedd

Mae Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans yn eich gwahodd i gymryd rhan yn ein trydydd symposiwm ar ddeg blynyddol ar y thema “Adrodd Storïau a’r Amgylchedd”. Bydd y symposiwm yn cynnwys prif siaradwyr, trafodaethau, sesiynau holi ac ateb, cyflwyno papurau, gweithdai a pherfformiadau. Neilltuir 20 munud ar gyfer pob papur neu drafodaeth; neilltuir 1 awr ar gyfer trafodaethau panel a gweithdai. Cyflwynwch grynodeb o ddim mwy na 300 o eiriau erbyn dydd Mawrth, 15 Ionawr, 2019, gan nodi’n glir a ydych yn cynnig trafodaeth panel, papur, gweithdy, ac ati. Anfonwch grynodebau wedi’u cwblhau at joseph.sobol@southwales.ac.uk.

Hysbysir cyfranwyr erbyn dydd Mawrth, 12 Chwefror, 2019. Cysylltwch â Joseph Sobol drwy e-bost am fwy o wybodaeth.

#storiau