Storytelling in the Drut'syla tradition

18-10-2019 to 20-10-2019

Location: CAD 109, ATriuM, University of South Wales 86-88 Adam Street Cardiff CF24 2FN

Audience: Public

Cost: Awgrymir rhodd o £25 / Suggested donation £25

Sign up:

Add to calendar

image001.png

Mae Shonaleigh yn un o'r storïwyr mwyaf blaenllaw yn y DU heddiw. Mae hi'n gweithio mewn traddodiad a basiwyd i lawr yn ei theulu sy'n cynnwys cylchoedd hir o chwedlau wedi'u plethu'n gywrain o'r traddodiadau Iddewig Hebraeg, Sephardic ac Ashkenazic. Gan ddechrau nos Wener trwy brynhawn Sul bydd hi'n dweud wrth un o'r cylchoedd hyn, "Tobias and the Snow Tear." Bydd pum sesiwn, dydd Gwener rhwng 6yh-9yh, dydd Sadwrn rhwng 10yb-1yp, 2yp-5yh, a 7yh-9yh, a dydd Sul o 11yb-2yp.Shonaleigh is one of the foremost storytellers in the UK today. She works in a tradition passed down in her family consisting of long cycles of intricately interwoven tales from the Hebrew, Sephardic, and Ashkenazic Jewish traditions. Beginning Friday evening through Sunday afternoon she will tell one of these cycles, "Tobias and the Snow Tear." There will be five sessions, Friday from 6p-9pm, Saturday from 10-1, 2-5, and 7-9, and Sunday from 11-2.