Adrodd Storïau a’r Amgylchedd / Storytelling and the Environment

12 April 2019 at 9am to 13 April 2019 at 5pm

Location: University of South Wales, Cardiff Campus, The ATRiuM 86-88 Adam Street , Cardiff, CF24 2FN

Audience: Public

Sign up:

Add to calendar

Scroll down for English.

13eg Symposiwm Blynyddol Adrodd Storïau, 12-13 Ebrill, 2019

Canolfan Adrodd Storïau George Ewart,

Campws yr Atrium Prifysgol De Cymru

THEMA: Adrodd Storïau a’r Amgylchedd

Prif Siaradwr: George Marshall (Climate Outreach)

Mae Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans yn falch i gyhoeddi ein 13eg symposiwm blynyddol — dau ddiwrnod o bryfocio, cyflwyniadau, paneli, gweithdai a pherfformiadau amlgyfrwng ar thema “Adrodd Storïau a’r Amgylchedd” yn Atrium PDC Caerdydd, 12fed-13eg Ebrill 2019. 

Mae’n siŵr mai’r cwestiwn o sut i gyfathrebu gwirioneddau anodd yr argyfwng newid hinsawdd mewn ffyrdd sy’n denu ac yn ysbrydoli yw un o’r cwestiynau pwysicaf sy’n wynebu ymchwil academaidd a diwydiannol heddiw. Mae’r symposiwm yn dwyn ynghyd amrywiaeth eang o siaradwyr, perfformwyr, addysgwyr ac ymarferwyr o fentrau diwydiannol mawr i gyfryngu newid hinsawdd fel prosiect RICE. Yn ein digwyddiad lansio am ddim, bydd yr anthropolegydd amgylcheddol nodedig, Dr Susie Crate, yn ateb cwestiynau yn dilyn dangosiad o’i ffilm, The Anthropologist.  


13th Annual Storytelling Symposium, 12-13 April, 2019

George Ewart Centre for Storytelling,

University of South Wales Atrium Campus

THEME: Storytelling and the Environment

Keynote Speaker: George Marshall (Climate Outreach)

The George Ewart Evans Centre for Storytelling is pleased to announce our thirteenth annual symposium—two days of provocations, presentations, panels, workshops and multi-media performances on the theme of “Storytelling and the Environment” at USW Atrium Cardiff, 12th-13th April 2019. 

The question of how to communicate the hard truths of emerging climate emergency in ways which are engaging and inspiring is surely one of the most important facing both academic and industrial research today. The symposium brings together a wide range of speakers, performers, educators and practitioners from major industrial initiatives to mediate climate change such as the RICE project, to our free launch event where noted environmental anthropologist Dr Susie Crate will answer questions following a screening of her film The Anthropologist.  


2019 Symposium costs

Price structure for paying delegates:

•Academic presenters: concession/half cost

•Non-academic presenters: no cost - such delegates should notify Joseph Sobol (joseph.sobol@southwales.ac.uk) confirming attendance and dietary requirements.

•Student attendees (presenting/non-presenting): concession/half cost

•Academic/Public attendees (non-presenting): full cost

Ticket Type Prices:

One Day - Friday (student/concession) £20.00

One day - Friday (full price) £40.00

Two day (student/concession) £35.00

Two day (full price) £70.00

One Day - Saturday (student/concession) £20.00

One Day - Saturday (full price) £40.00


RICE logo

Reducing Industrial Carbon Emission (RICE)