Cyfres Storïwyr yn Sgwrsio: Mara Menzies

13-02-2020 at 6pm to 8pm

Lleoliad: Yn yr Atriwm, Prifysgol De Cymru (CAB 218)

Gynulleidfa: Public

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Cyflwynir gan Ganolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans

Cyd-noddir gan Ŵyl Adrodd Storïau Beyond the Border

 

MARA MENZIES: Blood and Gold

Mae’r adroddwraig storïau Albanaidd/Kenyaidd Mara Menzies wedi creu sioe storïa bwerus sy’n defnyddio chwedloniaeth hynafol a naratifau cyfoes i ystyried gwaddol gwladychiaeth a chaethwasiaeth yn yr Alban gyfoes. Mae mam sydd ar ei gwely angau yn rhoi bocs i’w merch, sy’n cynnwys cliwiau ynghylch trysor gwerthfawr.  Wedi cwrdd â’r dyn dirgel, y Shadowman, mae’r ferch yn mynd ar siwrnai lle mae’n dysgu am ei gorffennol cyfoethog a chymhleth ac yn cael mewnwelediad i fywydau pobl eraill. Daw i ddechrau deall ei lle unigryw ei hun yn y byd.  Mae’n siwrnai sy’n llawn galar, hiwmor, trasiedi, poen, llawenydd, dewrder ac sy’n dathlu ysbryd y ddynol ryw.

‘Glittering, beautiful, disturbing’ ** (The Scotsman)

Mae Mara Menzies yn un o adroddwragedd storïau perfformiadol mwyaf disglair y byd. Gan dynnu ar ei threftadaeth o’r Alban a Kenya, mae’n creu byd sy’n ystyried materion cyfoes drwy chwedlau, mythau a ffantasi. Mae Mara wedi ei gwahodd i berfformio ledled y byd ac i greu storïau’n arbennig ar gyfer y sawl sy’n ddigon dewr i gamu i fydoedd ffantasi.

Ar ôl i sioe Blood and Gold gael ei pherfformio, bydd staff y Ganolfan Adrodd Storïau yn hwyluso sgwrs gyda Mara Menzies am ei gwaith, ei ffynonellau, ei dulliau a’i hamcanion.