Storïwyr-mewn-Sgwrs/Storytellers-in-Conversation: Jan Blake

14-11-2019 at 6pm to 8pm

Location: CA B218, ATriuM, University of South Wales, 86-88 Adam Street, Cardiff, CF24 2FN

Audience: Public

Sign up:

Add to calendar

Mae'r Storïwyr-mewn-Sgwrs yn gydweithrediad rhwng Canolfan Adrodd Straeon George Ewart Evans a Gŵyl Adrodd Straeon Beyond the Border, yr ŵyl adrodd straeon hynaf a mwyaf nodedig yng Nghymru. Rydym yn cyflwyno peth o'r adrodd straeon perfformiad blaenllaw o Gymru a'r DU. Mae digwyddiad cyntaf 2019-2020 yn cynnwys Jan Blake. Mae Jan wedi bod yn perfformio ledled y byd ers dros bum mlynedd ar hugain. Yn arbenigo mewn straeon o Affrica, y Caribî, ac Arabia, mae ganddi enw da haeddiannol am adrodd straeon deinamig a hael. Yn ogystal â pherfformio ym mhob un o'r prif wyliau adrodd straeon yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, mae'n gweithio'n rheolaidd gyda'r Cyngor Prydeinig, yn arwain gweithdai adrodd straeon ar gyfer storïwyr sy'n dod i'r amlwg, ac yn rhoi dosbarthiadau meistr i athrawon, brandiau a busnesau.


The Storytellers-in-Conversation is a collaboration between the George Ewart Evans Centre for Storytelling and Beyond the Border Storytelling Festival, the oldest and most distinguished storytelling festival in Wales. We present some of the leading performance storytelling from Wales and the UK. The first event of 2019-2020 features Jan Blake. Jan has been performing worldwide for over twenty-five years. Specialising in stories from Africa, the Caribbean, and Arabia, she has a well-earned reputation for dynamic and generous storytelling. As well as performing at all the major storytelling festivals both nationally and internationally, she works regularly with the British Council, leads storytelling workshops for emerging storytellers, and gives masterclasses for teachers, brands, and businesses.