Diwrnod Cymdeithion Allanol Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans, 2021

30-09-2021 at 10.30am to 5pm

Lleoliad: Ar-lein (Zoom)

Gynulleidfa: Public

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Fe'ch gwahoddir i ddiwrnod o gyfnewid gwybodaeth, trafodaethau panel a sesiynau grŵp gan Ganolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans Prifysgol De Cymru, yn y mannau rhithiol hynny lle mae'r rhan fwyaf o’n bywyd diwylliannol bellach yn digwydd. Mae themâu’r diwrnod yn cynnwys Perfformio Storïau a Hyfforddiant Perfformio, Adrodd Storïau ac Iechyd ac Adrodd Storïau a'r Amgylchedd.  

Pobl yng Nghaerdydd, Cymru, y DU a'r gymuned ryngwladol sydd â diddordeb proffesiynol mewn adrodd storïau fel celfyddyd berfformio draddodiadol neu gyfoes yw Cymdeithion Allanol Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans - neu bobl, yn wir, sydd â diddordeb yn unrhyw un o'r ffyrdd y mae cymunedau a sefydliadau’n defnyddio storïau. Gall y ffyrdd hynny gynnwys at ddibenion addysg neu iechyd a lles, y gyfraith, gofal cymdeithasol, treftadaeth a thwristiaeth, cyfathrebu sefydliadol neu dorfol, trefnu cymunedol a gweinidogaethu, ymhlith eraill. Mae unigolion a sefydliadau ymhlith ein Cymdeithion Allanol, ac mae eu presenoldeb ar wefan y Ganolfan, yn ein digwyddiadau ac yn ein cadwyn gyfathrebu yn helpu i ehangu’r cyfleoedd cydweithredol ar gyfer crefft adrodd storïau mewn addysg uwch, ymchwil, sectorau ariannu ac yn y celfyddydau. Byddai’n fraint eich croesawu atom yn y digwyddiad hwn.  

Rhaglen: Adrodd Straeon a'r Pandemig

30 Medi, 10:30am

10:30-10:45am: Croeso a’r newyddion diweddaraf gan Joseph Sobol, Cyfarwyddwr y Ganolfan. Codi stori gan Daniel Morden, Cymrawd Gwadd yn y Ganolfan.  

10:45am-12.15pm: Perfformio Storïau a Hyfforddiant Perfformio, gyda: Sita Brand (Settle Stories), Michael Harvey (Storïwr, hyfforddwr), Daniel Morden (Storïwr, awdur, Cymrawd Gwadd yn y Ganolfan), Tamar Eluned Williams (Storïwraig, Cydlynydd Allgymorth Beyond the Border, Casglu)

12:15-1:30pm: Egwyl cinio

1:30pm-3:00pm: Adrodd Storïau ac Iechyd, gyda: Steve Killick (Storïwr, seicolegydd clinigol, Project Gwydnwch y GIG, Cymrawd Gwadd yn y Ganolfan), Leah Salter (Therapydd Systemaidd, GIG Abertawe, Cymrawd Gwadd yn y Ganolfan), Prue Thimbleby (Swyddog Celf, GIG, Cyngor Celfyddydau Cymru), a'r Gwestai Arbennig, yr Athro Mike Wilson (Prifysgol Loughborough, Sylfaenydd Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans)

3:00-3:15pm: Egwyl

3:15-4:45pm: Adrodd Storïau a'r Amgylchedd, gyda: Cath Heinemeyer (XR), Anthony Nanson (Awdur, Storytelling and Ecology), William Gold a'r Athro Joseph Sobol (Prosiect Lleihau Allyriadau Carbon Diwydiannol)

4:45-5pm: Cau