Deep Heart's Core

15 March 2019 at 5pm

Location: The ATRiuM (CA B218), 86-88 Adam Street, Cardiff, CF24 2FN

Audience: Public

Cost: Admission is free but space is limited, and bookings are recommended.

Sign up:

Add to calendar

Scroll down for English.

Deep Heart’s Core, Dydd Gwener 15 Mawrth.

Ar yr un pryd mae hunangofiant bardd, cylch cân theatrig, a thaith drwy'r dychymyg rhamantus ac enaid cenedlaethol Iwerddon, "In the Deep Heart’s Core" yn dilyn bywyd y bardd a'r gweithredydd golygyddol Celtaidd William Butler Yeats, yn symud trwy freuddwydion a thorcalon tuag at fuddugoliaeth ysbrydol derfynol yn y pen draw. Agorodd "In the Deep Heart’s Core" ym 1994 yn Theatr Bailiwick Repertory, Chicago, i ganmoliaeth feirniadol unfrydol, gan dderbyn Jeff Citation am Gerddoriaeth Wreiddiol Eithriadol, ac fe'i gwelwyd yn y Sefydliad Smithsonian yn Washington D.C., rhediad pedair wythnos yn Theatr enwog Virginia-Barter, rhediad pedair wythnos yn Movement Theatre International Philadelphia, taith genedlaethol yr Unol Daleithiau a thaith o amgylch Iwerddon yn ystod dathliad rhyngwladol 150 mlwyddiant genedigaeth W.B. Yeats. Mae perfformiad yr Atriwm yn cychwyn siglad trwy'r De-orllewin yn y perfformiadau cyntaf yn y DU o'r gwaith gydag ensemble newydd wych. Mae'n cynnwys y cyfansoddwr Joseph Sobol ynghyd â’r ddeuawd biano-lleisiol sydd wedi ennill sawl gwobr sef Daria Kulesh a Marina Osman, a'r ffidlwr Matt Tarling.

Mae mynediad am ddim ond mae lle yn gyfyngedig, ac argymhellir archebu.


Deep Heart’s Core, Friday 15 March.

At once a poet’s autobiography, a theatrical song cycle, and a journey through the romantic imagination and the national soul of Ireland, “In the Deep Heart’s Core” follows the life of the Celtic visionary poet and activist William Butler Yeats, moving through dreams and heartbreaks toward ultimate spiritual triumph. “In the Deep Heart's Core” opened in 1994 at Chicago's Bailiwick Repertory Theatre to unanimous critical acclaim, receiving a 1995 Jeff Citation for Outstanding Original Music, and was featured at the Smithsonian Institution in Washington D. C., a four-week run at Virginia's nationally-known Barter Theatre, a four-week run at Philadelphia's Movement Theatre International, a US national tour and a tour of Ireland during the international celebration of the 150th anniversary of W. B. Yeats’s birth. The Atrium performance kicks off a swing through the Southwest in the first UK performances of the work with a brilliant new ensemble. It features the composer Joseph Sobol along with award-winning vocal-piano duo of Daria Kulesh and Marina Osman, and fiddler Matt Tarling.

Admission is free but space is limited, and bookings are recommended.