Cynhaeaf Cyntaf: Siôl a Chysegr / First Harvest: Shawls and Hallows

07-09-2019 at 10am to 07-09-2019 at 4.30pm

Location: Prifysgol De Cymru / University of South Wales, Atrium, Caerdydd / Cardiff, CF24 2FN

Audience: Public

Cost: £40

Sign up:

Add to calendar

SIÔL FAGU - yn y bore bydd Christine Watkins yn arwain archwiliad o Linach y mamau mewn stori, a gwnawn ni ystyried y mannau cyfarfod rhwng straeon personol a myth, rhwng etifeddu a dewis tylwyth. Gyda’r sîol draddodiadol cymreig fel dechreubwynt, gwnawn ni ystyried cylchoedd o berthyn; yr hyn sydd yn ein huno ni, yr hyn sydd yn ein cario ni yn ein blaenau, a’r hyn yr ydym yn magu.  Fel doliau Rwsieg neu groth mamgu sydd yn amgylchynnu’r ferch ac egin yr wyres, mae’r siôl fagu yn cael ei phasio i lawr drwy’r cenedlaethau gan amgau corff o fewn corff  a bwriad o fewn bwriad. Gwisg a gwain hîl y mamau ydyw, a dechreubwynt inni ystyried  pwy a beth rydym yn dal yn agos atom; natur ein teulu, ein harwresau, ein goleudai, a'r sawl sydd yn ein hysbrydoli.

 THE HALLOWS QUEEN - yn y prynhawn gyda Cath Little byddwn yn ail-ddychmygu hanes Peredur o’r Mabinogion. Yn yr hanes hon mae Cath yn darganfod arwresau i’w chyfarwyddo: y Fam Ddoeth, Brenhines Gwenhwyfar, Grealferch, Gwrachod Caerloyw, Merched Brenin Dioddefaint, Y Ferch Ddig, a’r Queen of Hallows ei hun.  Mae’r chwedl hynafol hon yn cynnwys atseiniau pwysig i’n hoes ni. Pa fodd y gallen ni wellhau’r  Diffeithdir?

Tocynnau £40  Mae CYNHAEAF CYNTAF - SIÔL A CHESEGR yn agored i fenywod. Bydd elwau yn mynd at Wobr Esyllt Harker, dan ofal Chwedl, rhwydwaith chwiorydd chwedleua Cymru.


SIÔL FAGU - The morning session will be led by Christine Watkins.  We will explore the Motherline in story, considering the meeting places between personal and mythic narrative, inherited ancestry and ‘chosen’ ancestry. The siôl fagu, the traditional welsh nursing shawl, will be our starting point for an investigation of circles of inclusivity; what binds us, what carries us forward, and what we nurture and carry.  Like Russian dolls, or grandmother’s womb that encloses both daughter and embryonic granddaughter, the siôl fagu passed on through the generations encloses body within body, intention within intention. We will consider what is ‘given’ and what we choose. Who our family is.  Who we nurture and protect. Who our heroines, our inspirations and our guiding lights are, and where our story connects with other tales.

THE HALLOWS QUEEN- The afternoon session will be led by Cath Little. We will engage with Cath's re-imagining of the story of Peredur from the Mabinogion, in which she finds heroines to guide her: the Wise Mother, Queen Gwenhwyfar, the Grail Maiden, the Witch Warriors of Gloucester, the Daughters of the King of Suffering, the Angry Girl and the Queen of Hallows herself. This ancient British Grail legend has resonance for these times. How do we heal the Wasteland?

Tickets £40  Profits go to fund the Esyllt Harker Bursary, administered by Chwedl, the network of women storytellers in Wales.  delwedd gan/image by David Ballade