Encil Storïa Amgylcheddol Bannau Brycheiniog

05-06-2020 to 06-06-2020

Lleoliad: YHA Brecon Beacons Danywenallt Brecon Beacons National Park Brecon Beacons LD3 7YS

Gynulleidfa: Public

Cost: £40, (£20 i wersyllwyr) i gynnwys llety, swper, brecwast a chinio

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Encil Storïa Amgylcheddol Bannau Brycheiniog

Mehefin 5-6, 2020

YHA Danywenallt, Bannau Brycheiniog

Wedi I noddi gan Canolfan Adrodd Storiau George Ewart Evans a Phroject Lleihau Allyriadau Carbon Diwydiannol y Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd

Bydd y gweithgaredd hwn, sy’n benodol ar gyfer artistiaid-stori sy’n gweithio gyda themâu ymwybyddiaeth amgylcheddol, stiwardiaeth ecolegol, a gweithredu ar yr hinsawdd, yn ein galluogi i rannu ac adfyfyrio ar ddulliau a modelau, ac i feithrin rhwydweithiau cydweithredol posibl. Byddwn yn ystyried y perthnasau sy’n gorgyffwrdd rhwng y ffyrdd gwyddonol, gwleidyddol, a chwedlonol o feddwl, teimlo, a gweithredu, a ffyrdd o ddod â’r dulliau hyn at ei gilydd yn ein gwaith.

Gofynnir i bawb ddod â darn o waith maen nhw’n gweithio arno ar hyn o bryd: stori, perfformiad cyhoeddus neu i sefydliad, her, defod, neu bryfociad, i’w ddangos a’i drafod.

Ffi cofrestru: £40, (£20 i wersyllwyr) i gynnwys llety, swper, brecwast a chinio. Lle i 30 yn unig.—dim ond 25 gwely sydd ar gael, felly bydd angen i 5 dewr wersylla.

Gwybodaeth: joseph.sobol@southwales.ac.uk ; 01443 668607