Pobol


Mae gan Ganolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans (GEECS) staff profiadol, nifer gynyddol o fyfyrwyr ymchwil, a phroffil gwirioneddol ryngwladol sy’n gweithio gyda phartneriaid ar draws y byd.

Cyfarwyddwr y Ganolfan

Yr Athro Emily Underwood-Lee
Yr Athro Roiyah Saltus


Cyfarwyddwyr y Ganolfan – Emeritws

Yr Athro Joseph Sobol
Yr Athro Hamish Fyfe
Yr Athro Mike Wilson
Karen Lewis


Grwp Llywio

Dr Jodie Allinson
Yr Athro Barry Atkins
Yr Athro Florence Ayisi
Carol Hiles
Dr Elizabeth Lloyd-Parkes
Dr James Lea, Uwch Ddarlithydd mewn Cerddoriaeth, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Dr Marta Minier, Arweinydd Llenyddiaeth Plant 
Dr Sarah Wallace
Dr Rebecca Williams
Yr Athro Diana Wallace


https://pure.southwales.ac.uk/en/persons/roiyah-saltus(2f090c7e-8aa0-4ff2-936d-1ea33a524511).html


Cymrodyr Ymweld

Dr Steve Killick
Daniel Morden
Dr Leah Salter

Aelodau

Dr Catherine Camps
Dr Michael Carklin
Yr Athro Paul Carr
Dr Denis Cryer Lennon
Yr Athro Jonathan Deacon
Yr Athro Alice Entwistle
Steve Fisher
Heledd Hardy
Julie Kissick
Dr Eileen Little
Dr Ian McNish
Yr Athro Kevin Mills
Dr Christina Papagiannouli
Yr Athro Linda Ross
Leonie Sharrock
Dr Rob Smith
Philippa Watkins
Matt White
Dr Jonathan Wynne Evans


Mae croeso i bob aelod o staff ymchwil cyfredol academaidd Prifysgol De Cymru wneud cais am aelodaeth y Ganolfan ar unrhyw adeg yn eu gyrfa. Os hoffech chi ddod yn aelod o Ganolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans, anfonwch e-bost gan roi disgrifiad byr o’ch diddordebau a’ch profiadau ymchwil mewn dim mwy na 150 o eiriau a datganiad byr yn amlinellu’r hyn rydych chi’n gobeithio ei gael o aelodaeth y Ganolfan i [email protected]. Adolygir pob mynegiant o ddiddordeb gan grwp llywio’r Ganolfan.

Aelodau Allanol

Yr Athro Chris Morris
Yr Athro Richard Hand
Dr Patrick Ryan
Dr David Llewellyn

Ymchwilwyr Ymweld

Nicole Matthews (2013) 
Anna Camps (2011)
Joseph Sobol (2009)