Cydweithrediadau


Mae Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans yn cydweithio â storïwyr, artistiaid a phobl yn y diwydiannau creadigol a diwylliannol yn ogystal â phobl sy’n defnyddio adrodd storïau mewn amrywiaeth o leoliadau, gan gynnwys cymunedau, addysg a gofal iechyd. Bydd myfyrwyr, academyddion ac unrhyw un sydd am gynnwys adrodd storïau fel rhan o’u hymarfer proffesiynol yn dod o hyd i gyfoeth o adnoddau yn y ganolfan.

Effaith

Mae gweithredu amgylcheddol, lles menywod, a mentrau’r sector gofal iechyd yn aml yn methu â chyfleu eu negeseuon i grwpiau o ddarpar randdeiliaid sydd wedi’u hinswleiddio. 

Adrodd storïau ar gyfer lles: symud o weledigaeth i arfer gorau | University of South Wales

Cydweithrediadau


Mae'r Rhwydwaith Ymarfer Myfyriol Adrodd Storïau yn grŵp ar-lein ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn, neu'n gweithio gyda naratifau personol, o fewn datblygiad cymunedol, gofal cymdeithasol, a lleoliadau iechyd.

Rydym wrth ein bodd o fod yn gorff enwebu ar gyfer Gwobr Gorffa Astrid Lindgren. Arweinydd ALMA y Ganolfan yw Dr Marta Minier. 

Mae Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans yn falch o fod yn bartner i Storyworks, a sefydlwyd yn wreiddiol yn Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru ym Mhrifysgol Morgannwg. Mae Storyworks bellach yn sefydliad annibynnol. Sefydlwyd Storyworks i gefnogi mudiadau sydd â diddordeb mewn casglu storïau a’u defnyddio i wella eu gwasanaethau.

Mae Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans yn cydweithio â grwpiau, gan gynnwys:

Mae’r Ganolfan yn aelod o: