Amdanom Ni


Mae Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans ym Mhrifysgol De Cymru yn ymroddedig i hyrwyddo, addysgu, datblygu ac ymchwilio adrodd storïau yn ei holl ffurfiau. Lansiwyd y Ganolfan ym mis Ebrill 2005 gan yr Athro Hamish Fyfe a’r Athro Mike Wilson.

Mae’r Ganolfan yn atgyfnerthu ac yn adeiladu ar gryfderau presennol y Brifysgol mewn adrodd storïau ac fe’i henwyd ar ôl y sosialwr a’r arloeswr hanes llafar, George Ewart Evans, a anwyd ac a godwyd yn hen gymuned glofaol Abercynon, taflaid carreg o gampws Trefforest y Brifysgol.

Mae adrodd storïau yn ffurf gelf unigryw ac yn offeryn gwerthfawr ar gyfer hyrwyddo dealltwriaeth a chyfathrebu. Mae ei ddefnydd yn amrywio o ofal iechyd i weithio gyda chymunedau difreintiedig, o waith cymdeithasol i hanes llafar. Credwn y dylai adrodd storïau fod yn allweddol i wella cynhwysiant, cyfiawnder cymdeithasol a bywyd diwylliannol ar lefelau unigol, lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae ein gwaith yn cyfrannu at ddatblygu adrodd storïau, yn codi ymwybyddiaeth gyhoeddus a dinesig o adrodd storïau, ac yn herio gwerthoedd diwylliannol a rhagdybiaethau cymdeithasol.

Mae gan Ganolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans (GEECS) staff profiadol, nifer gynyddol o fyfyrwyr ymchwil, a phroffil gwirioneddol ryngwladol sy’n gweithio gyda phartneriaid ar draws y byd.

Cysylltwch â ni

Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans, Prifysgol De Cymru, Gampws Caerdydd (ATRiuM), Adam Street, Caerdydd, CF24 2FN, UK

Os hoffech chi wybod mwy am waith Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans, ffoniwch 0044 (0) 1443 668547 neu e-bostiwch Yr Athro Emily Underwood-Lee, Cyfarwyddwr y Ganolfan.Os oes unrhyw beth yr hoffech wybod mwy amdano cysylltwch â ni yn [email protected].