Amdanom Ni

Mae Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans ym Mhrifysgol De Cymru yn ymroddedig i hyrwyddo, addysgu, datblygu ac ymchwilio adrodd storïau yn ei holl ffurfiau. Lansiwyd y Ganolfan ym mis Ebrill 2005 gan yr Athro Hamish Fyfe a’r Athro Mike Wilson.

Mae’r Ganolfan yn atgyfnerthu ac yn adeiladu ar gryfderau presennol y Brifysgol mewn adrodd storïau ac fe’i henwyd ar ôl y sosialwr a’r arloeswr hanes llafar, George Ewart Evans, a anwyd ac a godwyd yn hen gymuned glofaol Abercynon, taflaid carreg o gampws Trefforest y Brifysgol.

Mae adrodd storïau yn ffurf gelf unigryw ac yn offeryn gwerthfawr ar gyfer hyrwyddo dealltwriaeth a chyfathrebu. Mae ei ddefnydd yn amrywio o ofal iechyd i weithio gyda chymunedau difreintiedig, o waith cymdeithasol i hanes llafar. Credwn y dylai adrodd storïau fod yn allweddol i wella cynhwysiant, cyfiawnder cymdeithasol a bywyd diwylliannol ar lefelau unigol, lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae ein gwaith yn cyfrannu at ddatblygu adrodd storïau, yn codi ymwybyddiaeth gyhoeddus a dinesig o adrodd storïau, ac yn herio gwerthoedd diwylliannol a rhagdybiaethau cymdeithasol.

Mae gan Ganolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans (GEECS) staff profiadol, nifer gynyddol o fyfyrwyr ymchwil, a phroffil gwirioneddol ryngwladol sy’n gweithio gyda phartneriaid ar draws y byd.

Pobl

Tîm Craidd

Yr Athro Joseph Sobol, Cyfarwyddwr y Ganolfan
Dr Emily Underwood-Lee, Cymrawd Ymchwil y Ganoflan

Cyfarwyddwyr y Ganolfan – Emeritws

Yr Athro Hamish Fyfe
Yr Athro Mike Wilson
Karen Lewis

Grwp Llywio

Yr Athro Barry Atkins

Yr Athro Florence Ayisi
Yr Athro Kevin Mills
Dr Marta Minier
Dr Roiyah Saltus

Lleihau Allyriadau Carbon Diwydiannol (RICE)

William Gold, Cysylltwr Prosiect, Lleihau Allyriadau Carbon Diwydiannol

Athro Ymweld

Yr Athro Mike Wilson

Cymrodyr Ymweld

Dr Steve Killick
Daniel Morden

Aelodau

Dr Jodie Allinson
Dr Catherine Camps
Michael Carklin
Yr Athro Paul Carr
Melody Cranbourne-Rosser
Yr Athro Alice Entwistle
Steve Fisher
Dr Anne Fothergill
Dr Nicky Genders
Heledd Hardy
Julie Kissick
Dr Eileen Little
Dr Elizabeth Lloyd-Parkes
Dr Christina Papagiannouli
Dr Ceri Price
Dr Hilary Ramsden
Dr Linda Ross
Leonie Sharrock
Dr Rob Smith
Philippa Watkins
Dr Rebecca Williams
Dr Rhiannon Williams
Matt White
Dr Jonathan Wynne Evans
Yr Athro Jonathan Deacon
Dr Sharif Gemie


Mae croeso i bob aelod o staff ymchwil cyfredol academaidd Prifysgol De Cymru wneud cais am aelodaeth y Ganolfan ar unrhyw adeg yn eu gyrfa. Os hoffech chi ddod yn aelod o Ganolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans, anfonwch e-bost gan roi disgrifiad byr o’ch diddordebau a’ch profiadau ymchwil mewn dim mwy na 150 o eiriau a datganiad byr yn amlinellu’r hyn rydych chi’n gobeithio ei gael o aelodaeth y Ganolfan i emily.underwood-lee@southwales.ac.uk. Adolygir pob mynegiant o ddiddordeb gan grwp llywio’r Ganolfan.

Aelodau Allanol

Yr Athro Chris Morris
Yr Athro Richard Hand
Dr Patrick Ryan
Dr David Llewellyn

Aelodau Myfyrwyr Ôl-raddedig

Denis Cryer Lennon
Jeanette D’Arcy
Nadine Khair
Miranda Quinney
Alex Walker

Ymchwilwyr Ymweld:

Nicole Matthews (2013) 
Anna Camps (2011)
Joseph Sobol (2009)


Os oes unrhyw beth yr hoffech wybod mwy amdano cysylltwch â ni yn storytelling@southwales.ac.uk.