Cysylltwyr Allanol

Pobl yng Nghaerdydd, Cymru, y DU a'r gymuned ryngwladol sydd â diddordeb proffesiynol mewn adrodd storïau fel celfyddyd berfformio draddodiadol neu gyfoes yw Cymdeithion Allanol Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans - neu bobl, yn wir, sydd â diddordeb yn unrhyw un o'r ffyrdd y mae cymunedau a sefydliadau’n defnyddio storïau. Gall y ffyrdd hynny gynnwys at ddibenion addysg neu iechyd a lles, y gyfraith, gofal cymdeithasol, treftadaeth a thwristiaeth, cyfathrebu sefydliadol neu dorfol, trefnu cymunedol a gweinidogaethu, ymhlith eraill. Mae unigolion a sefydliadau ymhlith ein Cymdeithion Allanol, ac mae eu presenoldeb ar wefan y Ganolfan, yn ein digwyddiadau ac yn ein cadwyn gyfathrebu yn helpu i ehangu’r cyfleoedd cydweithredol ar gyfer crefft adrodd storïau mewn addysg uwch, ymchwil, sectorau ariannu ac yn y celfyddydau.

Diwrnod Cymdeithion Allanol Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans, 2021