Astrid Lindgren Memorial Award

Mae Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans yn falch o fod yn gorff enwebu ar gyfer Gwobr Goffa Astrid Lindgren am lenyddiaeth plant, yr ydym wedi bod yn ei wneud ers 2011.

Cyflwynir Gwobr Goffa Astrid Lindgren bob blwyddyn. Cyfanswm y wobr yw SEK 5 miliwn, gan ei gwneud yn wobr llenyddiaeth ryngwladol plant ac oedolion ifanc mwyaf yn y byd. Mae cyfanswm y wobr yn dangos bod darllen gan blant ac oedolion ifanc yn hynod o bwysig. Bwriedir i’r cyfanswm hefyd ysbrydoli’r rhai sy’n ymwneud â'r maes hwn.

Cyflwynir y wobr i awduron, darlunwyr, adroddwyr storïau llafar a’r rhai sy’n weithredol mewn gwaith hyrwyddo darllen. Gellir cyflwyno’r wobr i un derbynnydd neu i nifer, waeth beth yw eu hiaith neu genedligrwydd.

Gweinyddir Gwobr Goffa Astrid Lindgren gan Gyngor Celfyddydau Sweden.

I ddarganfod mwy am y wobr, ewch i wefan AGwobr Goffa Astrid Lindgren.

 

Enwebiadau Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans:

 

 • 2021 Daniel Hahn (Awdur/Hyrwyddwr darllen), Jack Zipes (Awdur/Storïwr/Hyrwyddwr darllen), Margaret Read MacDonald (awdur/Storïwr/Hyrwyddwr darllen)

 • 2020 Cyngor Celfyddydau Cymru, Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol (Promoter of reading); Margaret Jones (Illustrator/Awdur), Margaret Read MacDonald (Awdur)
 • 2019 Jack Zipes (Storïwr / Awdur), David Wood (Awdur), Daniel Morden (Storïwr)
 • 2018 Neighbourhood Bridges (Sefydliad) a Elizabeth Laird (Storïwr / Awdur), Daniel Morden (Storïwr / Awdur).
 • 2017 Neighbourhood Bridges (Sefydliad) a Elizabeth Laird (Storïwr / Awdur), Daniel Morden (Storïwr / Awdur).
 • 2016 Grace Hallworth (Awdur / Storïwr), Raymond Briggs (Awdur / Darlunydd) a Veronika Marek (Author).
 • 2015 Grace Hallworth (Awdur / Storïwr), Raymond Briggs (Awdur / Darlunydd) a Veronika Marek (Awdur).
 • 2014 Mary Medlicott (Storïwr / Awdur).
 • 2013 Jim Sells (Hyrwyddwr Darllen) a Liz Weir (Storïwr / Awdur).
 • 2012 Jim Sells (Hyrwyddwr Darllen) a Liz Weir (Storïwr / Awdur).

The George Ewart Evans Centre for Storytelling is proud to be a nominating body for the Astrid Lindgren Memorial Award for children’s literature, which we have been doing since 2011.

The Astrid Lindgren Memorial Award is presented every year. The award total is SEK 5 million, making it the biggest international children’s and young adult literature award in the world. The award total indicates that reading by children and young adults is extremely important. The total is also intended to inspire those involved in this field.

The award is presented to authors, illustrators, oral storytellers and those active in reading promotion work. The award may be presented to a single recipient or to several, regardless of language or nationality.

The Astrid Lindgren Memorial Award is administered by the Swedish Arts Council.

To find out more about the award please visit the Astrid Lindgren Memorial Award website.

 

The George Ewart Evans Centre for Storytelling Nominations:

 

 • 2021 Daniel Hahn (Author/Promoter of reading), Jack Zipes (Author/Storyteller/Promoter of reading), Margaret Read MacDonald (Author/Storyteller/Promoter of reading)

 • 2020 Arts Council of Wales Lead Creative Schools Scheme (Promoter of reading); Margaret Jones (Illustrator/Author) and Margaret Read MacDonald (Author)
 • 2019 Jack Zipes (Storyteller/ Author), David Wood (Author), Daniel Morden (Storyteller/Author)
 • 2018 Neighbourhood Bridges (Organisation) and Elizabeth Laird (Storyteller / Author), Daniel Morden (Storyteller / Author).
 • 2017 Neighbourhood Bridges (Organisation) and Elizabeth Laird (Storyteller / Author), Daniel Morden (Storyteller / Author).
 • 2016 Grace Hallworth (Author / Storyteller), Raymond Briggs (Author / Illustrator) and Veronika Marek (Author).
 • 2015 Grace Hallworth (Author / Storyteller), Raymond Briggs (Author / Illustrator) and Veronika Marek (Author).
 • 2014 Mary Medlicott (Storyteller / Author).
 • 2013 Jim Sells (Promoter of Reading) and Liz Weir (Storyteller / Author).
 • 2012 Jim Sells (Promoter of Reading) and Liz Weir (Storyteller / Author).