Symposiwm Adrodd Storïau Blynyddol a Gwyl Ddigidol DS

English

Mae Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans yn cynnal symposiwm blynyddol yn ogystal â rhaglen o seminarau ymchwil.

2019

Adrodd Storïau a’r Amgylchedd

2018

Adrodd Storïau am Loches/Adrodd Storïau fel Lloches
Keynote: Patience Agbabi.

2017

Adrodd Storïau a Lleoedd
Prif siaradwr: Dr Jamie Tehrani (Durham University).

2016

Adrodd Storïau a Chyfiawnder
Prif siaradwyr: Dr Lina Dencik (Prifysgol Caerdydd) and Dr Marta Minier (Prifysgol De Cymru).

2015

Adrodd Storïau ac Actifiaeth
Prif siaradwyr: Roger Hill, Natasha Freidus, Mark Dunford.

2014

Adrodd Storïau a’r Llais
Prif siaradwr: Yr Athro Mike Wilson.

2013

Adrodd Storïau mewn Llenyddiaeth Plant
Prif siaradwr: Liz Weir.

DS8
Prif siaradwyr: Mandy Rose – UWE, Darcy Alexandra, Yasmin Elayat - 18daysinegypt.com

2012

Adrodd Storïau a Phen-blwyddi
Prif siaradwr: Yr Athro Sioned Davies.

DS7
Prif siaradwyr: Annie Correal - Cowbird, Natasha Armstrong - Historypin, Joe Lambert, Center for Digital Storytelling.

2011

Adrodd Storïau a Chyfieithu
Prif siaradwr: Dr Joseph Winston.

2010

Adrodd Storïau a Gwyddoniaeth

2009

Adrodd Storïau a Rhywedd
Prif siaradwr: Yr Athro Marina Warner.

2008

Adrodd Storïau a Dilysrwydd
Prif siaradwr: Yr Athro Richard Bauman.

2007

Adrodd Storïau a’r Byd ehangach
Prif siaradwr: Yr Athro Jack Zipes.