Pobl

English

Mae gan Ganolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans (GEECS) staff profiadol, nifer gynyddol o fyfyrwyr ymchwil, a phroffil gwirioneddol ryngwladol sy’n gweithio gyda phartneriaid ar draws y byd.

Tîm Craidd

Yr Athro Joseph Sobol, Cyfarwyddwr y Ganolfan
Dr Emily Underwood-Lee, Cymrawd Ymchwil y Ganoflan

Cyfarwyddwyr y Ganolfan – Emeritws

Yr Athro Hamish Fyfe
Yr Athro Mike Wilson
Karen Lewis

Grwp Llywio

Yr Athro Barry Atkins
Yr Athro Florence Ayisi
Yr Athro Alice Entwistle
Yr Athro Kevin Mills
Dr Marta Minier
Dr Roiyah Saltus

Lleihau Allyriadau Carbon Diwydiannol (RICE)

William Gold, Cysylltwr Prosiect, Lleihau Allyriadau Carbon Diwydiannol

Deugain Llais, Deugain Mlynedd

Catrin James, Cydymaith Ymchwil, Cysylltwr Prosiect, Deugain Llais, Deugain Mlynedd

Athro Ymweld

Yr Athro Mike Wilson

Cymrodyr Ymweld

Dr Steve Killick
Daniel Morden

Aelodau

Dr Jodie Allinson
Dr Catherine Camps
Michael Carklin
Yr Athro Paul Carr
Melody Cranbourne-Rosser
Yr Athro Jonathan Deacon
Dr Anne Fothergill
Dr Sharif Gemie
Dr Nicky Genders
Heledd Hardy
Julie Kissick
Dr Eileen Little
Dr Elizabeth Lloyd-Parkes
Dr Christina Papagiannouli
Dr Ceri Price
Miranda Quinney
Dr Hilary Ramsden
Dr Linda Ross
Leonie Sharrock
Dr Rob Smith
Philippa Watkins
Dr Rebecca Williams
Dr Rhiannon Williams
Matt White
Dr Jonathan Wynne Evans

Mae croeso i bob aelod o staff ymchwil cyfredol academaidd Prifysgol De Cymru wneud cais am aelodaeth y Ganolfan ar unrhyw adeg yn eu gyrfa. Os hoffech chi ddod yn aelod o Ganolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans, anfonwch e-bost gan roi disgrifiad byr o’ch diddordebau a’ch profiadau ymchwil mewn dim mwy na 150 o eiriau a datganiad byr yn amlinellu’r hyn rydych chi’n gobeithio ei gael o aelodaeth y Ganolfan i emily.underwood-lee@southwales.ac.uk. Adolygir pob mynegiant o ddiddordeb gan grwp llywio’r Ganolfan.

Aelodau Allanol

Yr Athro Chris Morris
Yr Athro Richard Hand
Dr Patrick Ryan
Dr David Llewellyn

Aelodau Myfyrwyr Ôl-raddedig

Denis Cryer Lennon
Nadine Khair
Alex Walker

Ymchwilwyr Ymweld:

Nicole Matthews (2013)
Anna Camps (2011)
Joseph Sobol (2009)