Recent News tagged with 'research'

Forty Voices, Forty Years - VOLUNTEER OPPORTUNITIES

February 12, 2018

Scroll down for English

Deugain Llais, Deugain MlyneddCYFLEOEDD I WIRFODDOLWYR

Prosiect Treftadaeth cyffrous yw Deugain Llais, Deugain Mlynedd dan arweiniad Cymorth i Ferched Cymru mewn cydweithrediad â Chanolfan Adrodd Stori George Ewart Evans ym Mhrifysgol De Cymru. Er mwyn cydnabod bod atgofion, lleisiau a bywydau menywod yn aml yn cael eu hanghofio yn ein treftadaeth genedlaethol, nod y prosiect yw cofnodi hanes Cymorth i Ferched Cymru yn ystod ein deugeinfed flwyddyn, a thrwy wneud hynny goffáu ein gwaith i ddileu trais yn erbyn menywod gyda chasgliad o hanesion llafar, straeon digidol, arddangosfa a deunydd archif gan fenywod a gwasanaethau fu’n allweddol i’n mudiad yng Nghymru.

Bydd y prosiect nid yn unig yn cyfoethogi ein dealltwriaeth o’r mudiad trais yn erbyn menywod yng Nghymru, ond bydd hefyd yn gwella gwybodaeth y gymuned am drais yn erbyn menywod a’n gwaith i’w atal. Rydym ni hefyd awyddus i annog myfyrio ar ein blaenoriaethau fel mudiad at y dyfodol, wrth i ni weithio at ein nod cyffredin o ddileu trais yn erbyn menywod.

Rydym ni’n annog unrhyw un sydd wedi gweithio i ddileu trais yn erbyn menywod yng Nghymru, neu sydd wedi bod â chysylltiad â Cymorth i Ferched Cymru ar ryw adeg yn ein hanes ac a hoffai gymryd rhan yn ein prosiect, i gysylltu.

Rydym ni’n gwahodd gwirfoddolwyr benywaidd sydd â sgiliau addas a dealltwriaeth a diddordeb ym maes trais yn erbyn menywod yng Nghymru i gefnogi’r prosiect hwn.

  • Casglwyr straeon a deunyddiau – Gweithio mewn ardaloedd lleol ar draws Cymru i gefnogi’r Cydymaith Deugain Llais, Deugain Mlynedd.
  • Stiwardiaid Arddangosfa – Mae angen gwirfoddolwyr i gefnogi taith straeon digidol a gasglwyd ar gyfer prosiect Deugain Llais Deugain Mlynedd mewn lleoliadau ledled Cymru, ynghyd ag arddangosfa derfynol i’w chynnal yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan.

Byddwch chi yn derbyn hyfforddiant. Ewch i www.welshwomensaid.org.uk/joinus am ragor o wybodaeth.

 

Wales Assembly of Women

November 30, 2017

On Saturday 2nd December our Research Fellow, Dr Emily Underwood-Lee, will be presenting at the Wales Assembly of Women AGM.

Dr Emily Underwood-Lee and Lena Simic published special edition 'On the Maternal' in Performance Research

November 9, 2017

GEECS Research Fellow Dr Emily Underwood Lee (with Lena Simic) co-edited special issue ‘On the Maternal’ in Performance Researcha Journal of the Performing Arts. The special edition includes an article by Underwood-Lee and Simic titled ‘Manifesto for Maternal Performance’.

All News tagged with 'research'


Recent Events tagged with 'research'