Recent News tagged with 'research'

Dr Emily Underwood-Lee was interviewed on BBC Radio Wales

April 25, 2017

Dr Emily Underwood-Lee featured on BBC Radio Wales’ Telling Tales programme to talk about the value of storytelling and how the George Ewart Evans Centre for Storytelling Centre shares the legacy of oral historian George Ewart Evans.

Prof Kevin Mills presents keynote paper at the Writing Between the Lines symposium

June 23, 2016

George Ewart Evans Centre for Storytelling steering group member Prof Kevin Mills presents paper at the Writing Between the Lines symposium on Saturday 3rd September 2016 at Cardiff Metropolitan University. Writing Between the Lines is a one day postgraduate symposium where postgraduate candidates, teachers and practitioners will explore the nature of creative writing as a research method; examine the lively dynamic between praxis and critical appraisal; investigate its position within pedagogy and evaluate how it may be developed in order to elevate approaches to high quality research.

12 ysgoloriaeth PhD a ariennir yn llawn, oddi fewn i Gyfadran y Diwydiannau Creadigolb

February 9, 2016

English

Mae Prifysgol De Cymru yn falch o gael gwahodd ceisiadau ar gyfer 12 ysgoloriaeth PhD a ariennir yn llawn, oddi fewn i Gyfadran y Diwydiannau Creadigol (CDC).

CDC yw un o’r cyfadrannau mwyaf o’i bath yn y Deyrnas Unedig, ac mae ganddi berthnasau agos â’r diwydiannau creadigol yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol. Wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, ac yn ganolfan gyfryngol ffyniannus ar gyfer ffilm, teledu a’r celfyddydau, bydd y gyfadran yn agor adeilad Atrium 2 yn fuan iawn – adeilad a chanddo adnoddau heb eu hail ar gyfer addysgu yn y diwydiannau creadigol.

Lleolir ein hymchwil yn Sefydliad Ymchwil y Diwydiannau Creadigol a’i chanolfannau rhagoriaeth, sef:

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, dyfarnwyd bod 65% o ymchwil y gyfadran yn uned asesu D35 Cerddoriaeth, Drama, Dawns a Chelfyddydau Perfformio (yn cynnwys y cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol) a 75% o ymchwil uned asesu D34 Celf a Dylunio (fel rhan o gyflwyniad ar y cyd gyda WIRAD, Wales Institute of Art & Design) naill ai’n rhyngwladol ragorol (3*) neu’n arwain yn fyd-eang (4*).

Mae’r ysgoloriaethau hyn yn cynrychioli buddsoddiad sylweddol yn y genhedlaeth nesaf o ysgolheigion ac ymchwil yn y diwydiannau creadigol, ac yn ganolog i gynllunio’r Brifysgol ar gyfer yr ymarfer rhagoriaeth ymchwil nesaf.

Mae’r alwad hon ar agor i ysgolheigion a chanddynt ddiddordebau ymchwil yn y diwydiannau creadigol a chroesewir ymgeiswyr sy’n defnyddio ystod o fethodau a dulliau disgyblaethol (a rhyngddisgyblaethol). Fodd bynnag, rydym yn awyddus iawn i glywed oddi wrth bobl sy’n gweithio yn y meysydd canlynol:

  • Ffilm Ddogfen a Ffotograffiaeth (yn cynnwys prosiectau curadurol ac ymarfer fel ymchwil)
  • Drama (yn cynnwys drama radio a theledu, a dylunio llwyfan)
  • Cyfryngau a diwylliant mewn cenhedloedd bach
  • Perfformiad/Perfformio (yn cynnwys celfyddydau yn y gymuned; perfformiad a threftadaeth)
  • Cerddoriaeth Boblogaidd
  • Astudiaethau’r cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol (yn cynnwys cynulleidfaoedd a ‘fandom’; rhywedd; diwylliant poblogaidd ac arswyd; polisi; ac astudiaethau lle)
  • Astudiaethau teledu

All News tagged with 'research'


Recent Events tagged with 'research'