Recent News tagged with 'event'

CFP: Adrodd Storïau a’r Amgylchedd

November 22, 2018

English

Galw am Gyflwyniadau

13eg Symposiwm Blynyddol Adrodd Storïau, 12-13 Ebrill, 2019
Canolfan Adrodd Storïau George Ewart,
Campws yr Atrium Prifysgol De Cymru
THEMA: Adrodd Storïau a’r Amgylchedd

Mae Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans yn eich gwahodd i gymryd rhan yn ein trydydd symposiwm ar ddeg blynyddol ar y thema “Adrodd Storïau a’r Amgylchedd”. Bydd y symposiwm yn cynnwys prif siaradwyr, trafodaethau, sesiynau holi ac ateb, cyflwyno papurau, gweithdai a pherfformiadau. Neilltuir 20 munud ar gyfer pob papur neu drafodaeth; neilltuir 1 awr ar gyfer trafodaethau panel a gweithdai. Cyflwynwch grynodeb o ddim mwy na 300 o eiriau erbyn dydd Mawrth, 15 Ionawr, 2019, gan nodi’n glir a ydych yn cynnig trafodaeth panel, papur, gweithdy, ac ati. Anfonwch grynodebau wedi’u cwblhau at joseph.sobol@southwales.ac.uk.

Hysbysir cyfranwyr erbyn dydd Mawrth, 12 Chwefror, 2019. Cysylltwch â Joseph Sobol drwy e-bost am fwy o wybodaeth.

CFP: Storytelling and the Environment

October 23, 2018

Cymraeg

Call for Presentations

13th Annual Storytelling Symposium, 12-13 April, 2019
George Ewart Centre for Storytelling,
University of South Wales Atrium Campus
THEME: Storytelling and the Environment

 

Young Storyteller of Wales

October 23, 2018

We are delighted to share news about the Young Storyteller of Wales.

All News tagged with 'event'


Recent Events tagged with 'event'