CFP: Adrodd Storïau a’r Amgylchedd / Storytelling and the Environment

October 23, 2018

Galw am Gyflwyniadau

13eg Symposiwm Blynyddol Adrodd Storïau, 12-13 Ebrill, 2019
Canolfan Adrodd Storïau George Ewart,
Campws yr Atrium Prifysgol De Cymru
THEMA: Adrodd Storïau a’r Amgylchedd

Mae Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans yn eich gwahodd i gymryd rhan yn ein trydydd symposiwm ar ddeg blynyddol ar y thema “Adrodd Storïau a’r Amgylchedd”. Bydd y symposiwm yn cynnwys prif siaradwyr, trafodaethau, sesiynau holi ac ateb, cyflwyno papurau, gweithdai a pherfformiadau. Neilltuir 20 munud ar gyfer pob papur neu drafodaeth; neilltuir 1 awr ar gyfer trafodaethau panel a gweithdai. Cyflwynwch grynodeb o ddim mwy na 300 o eiriau erbyn dydd Mawrth, 15 Ionawr, 2019, gan nodi’n glir a ydych yn cynnig trafodaeth panel, papur, gweithdy, ac ati. Anfonwch grynodebau wedi’u cwblhau at joseph.sobol@southwales.ac.uk.

Hysbysir cyfranwyr erbyn dydd Mawrth, 12 Chwefror, 2019. Cysylltwch â Joseph Sobol drwy e-bost am fwy o wybodaeth.


Call for Presentations

13th Annual Storytelling Symposium, 12-13 April, 2019
George Ewart Centre for Storytelling,
University of South Wales Atrium Campus
THEME: Storytelling and the Environment

The George Ewart Evans Centre for Storytelling invites you to participate in our thirteenth annual symposium on the theme of “Storytelling and the Environment.” The symposium will feature keynote speakers, provocations, Q and A sessions, paper presentations, workshops, and performances. Each paper or talk will be allocated 20 minutes; panel discussions and workshops will be allocated 1 hour. Please submit an abstract of no more than 300 words by Tuesday, 15th January, 2019, clearly marking whether you are proposing a panel discussion, paper, workshop, etc. Send completed abstracts to joseph.sobol@southwales.ac.uk.

Contributors will be notified by Tuesday, 12th February, 2019. Please get in touch with Joseph Sobol via email for further information.

Tagged: Event