Recent Events tagged with 'event'

Storïwyr mewn Trafodaeth / Storytellers in Conversation: Mary Medlicott

September 27, 2018 5:30 p.m. – 8 p.m.

Rydyn ni’n paratoi am dymor arall o Storïwyr mewn Trafodaeth yn yr Atriwm, ar y cyd gyda’n ffrindiau o Beyond the Border. Bydd storïwyr nodedig o Gymru a thu hwnt yn adrodd awr o straeon cyn trafod eu gwaith, eu ffynonellau a’u hangerdd gydag aelod o staff o’r Ganolfan.
Cynhelir rhaglen gyntaf y tymor newydd ar 27 o Fedi rhwng 5:30-8pm yng nghwmni’r storïwr rhyfeddol Mary Medlicott

Magwyd Mary Medlicott yng Ngorllewin Cymru ac mae’n siaradwr Cymraeg. Ers yr 80au mae hi wedi bod ynghlwm â’r traddodiad llafar o adrodd straeon, ac erbyn hyn yn cael ei chydnabod fel un o fawrion yr hyn a elwir y Diwygiad Storïol. Mae ei chyfraniadau yn cynnwys dyfeisio’r gyfres deledu ddylanwadol, By Word of Mouth a ddarlledwyd ar Channel 4 yn y 90au, cadeirio’r Society for Storytelling a golygu eu cyhoeddiadau. Mae ei gwaith ar adrodd straeon yn cwympo i dri phrif faes – perfformiad, hyfforddiant a gweithdai adrodd straeon gydag oedolion a gwaith adrodd straeon mewn ysgolion. Mae’r gwaith wedi mynd â hi ledled y DU a thramor, i wledydd yn cynnwys America, De Affrica, Seland Newydd a Thobago. Fel awdur, mae Mary wedi cyhoeddi naw llyfr. Maent yn cynnwys dau gasgliad o straeon ar gyfer plant, dwy nofel i blant, llyfr ar y storïwr Cymraeg o’r 19eg ganrif, Shemi Wâd, casgliad hunan-gyhoeddedig o chwedlau personol a thri llyfr ar adrodd straeon gyda phlant. Y diweddaraf o’r rhain, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2018, yw ‘Storytelling and Story-Reading in Early Years’. Mae Mary hefyd yn ysgrifennu blog adrodd straeon wythnosol sydd ar gael yma www.storyworks.org.uk.


All Events tagged with 'event'


Recent News tagged with 'event'