Storïwyr mewn Trafodaeth / Storytellers in conversation: Hugh Lupton

Event Date February 7, 2019 5:30 p.m. – 8 p.m.

Location – ATRIUM, CA B218

Y storïwr Hugh Lupton, mewn Perfformiad a Sgwrs gyda Daniel Morden

Cyflwynir gan Ganolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans, mewn partneriaeth â Gwyl Adrodd Storïau Beyond the Border.

Mercher, Dydd Iau, Chwefror 7, 2019, 6-8pm. Derbyniad yng nghyntedd yr Atrium, 5:30pm

Mynediad AM DDIM, argymhellir archebu lle

THE MARDLING ACRE, gan Hugh Lupton: Rhaglen o hanesion gwerin, chwedlau, cerddoriaeth a chaneuon o East Anglia. Mae’r perfformiad hwn yn dathlu aceri chwedleua Norfolk, Suffolk, Swydd Gaergrawnt a’r Ffeniau, gan greu cymeriadau lliwgar yn y broses – Charlie Wag, Jack Ostler, Tom-Tit-Tot, yr Hen Nol, Person Sedgeford, John Chapman y Pedler o Swaffham, a stori wir wych Jenny Wing a’r Ceffylau.


Storyteller Hugh Lupton, in Performance and Conversation with Daniel Morden

Presented by the George Ewart Evan Centre for Storytelling, in partnership with Beyond the Border Storytelling Festival.

Thursday, February 7, 2018, 6-8pm. Reception in Atrium lobby, 5:30pm

Admission FREE, reservations recommended

THE MARDLING ACRE, by Hugh Lupton: A programme of folk-tales, legends, music and songs from East Anglia. This performance celebrates the gossiping acres of Norfolk, Suffolk, Cambridgeshire and the Fens, conjuring some colourful characters in the process – Charlie Wag, Jack Ostler, Tom-Tit-Tot, Old Nol, the Parson of Sedgeford, John Chapman the Peddlar of Swaffham, and the wonderful true tale of Jenny Wing and the Horses.

Tagged: Event