Storïwyr mewn Trafodaeth / Storytellers in conversation: Diane Edgcombe

Event Date October 13, 2018 6:30 p.m.

Location – The event will be held at Oasis Cardiff, 69b Splott Road, Cardiff, CF24 2BW

Dyddiad y Digwyddiad – Hydref 13, 2018 6:30 p.m.

Lleoliad – Cynhelir y digwyddiad yn Oasis Caerdydd, 69b Ffordd y Sblot, Caerdydd, CF24 2BW


Mae A Thousand Doorways, a ysgrifennwyd a pherfformiwyd gan Diane Edgecomb, yn stori ddyrchafol am sut gall ysbryd dynol oroesi yn erbyn pob her. Wedi ei hysgogi gan fudandod yr iaith Cwrdaidd o dan gyfreithiau Twrci a phresenoldeb milwrol, cychwynnodd Edgecomb ar daith fentrus chwilfrydig o’r galon i recordio lleisiau’r storïwyr Cwrdaidd olaf. Bydd y perfformiad a gynhelir yn Oasis yn rhan o’i hail daith Brydeinig, yn diweddu â pherfformiadau yng Ng?yl Ryngwladol Adrodd Stori Caeredin. Mae’r digwyddiad hwn o fudd ariannol i gymuned Oasis. Bydd bwyd Cwrdaidd yn cael ei baratoi cyn y perfformiad yn ogystal â deialog gyda’r gynulleidfa i ddilyn. Gweinir bwyd am 6:30pm, a’r adrodd stori yn dechrau am 7:30. Mae mynediad, sy’n cynnwys bwyd, perfformiad a thrafod yn £10 gyda’r arian yn mynd tuag at Ganolfan Oasis, Caerdydd.

A Thousand Doorways, written and performed by Diane Edgecomb, is an uplifting story of how the human spirit may triumph in the face of the steepest odds. Moved by the silencing of the Kurdish language by Turkish laws and military presence, Edgecomb embarked on a risk-filled journey of heart and intrigue to record the last Kurdish storytellers. The performance at Oasis will be part of her second UK tour, culminating in performances at the Edinburgh International Storytelling Festival. This event will be a benefit for the Oasis community. Kurdish food will be prepared to precede the performance, and a dialogue with the audience will follow. Food will be served at 6:30pm, and the storytelling will begin at 7:30. Admission including dinner, storytelling, and conversation, is £10. Receipts will go to benefit Oasis Centre, Cardiff.

Tagged: Event