Tim Bromage - What I Did on my Holidays

Event Date December 12, 2018 6 p.m. – November 12, 2018

Location – ATRiuM, Zen Room (CA B403)

Artist cysylltiol Chapter, Tim Bromage, yn cyflwyno canlyniadau ei ymchwil i rôl y raconteur fel ffigwr twyllwr. Mae’r perfformiad hwn yn cynnwys deunyddiau newydd a straeon sy’n defnyddio deunydd bywgraffyddol, straeon traddodiadol a hud. Mae Tim wedi treulio’r 8 mis diwethaf yn gweithio gyda storïwyr a cherddorion gwerin o’r DU, Ewrop a Gogledd America fel rhan o’i ddyfarniad Cymru Greadigol.

Bydd sgwrs ôl-sioe gydag Emily Underwood-Lee (Cymrawd Ymchwil, Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans).

Mae Tim Bromage yn berfformiwr ac yn awdur yng Nghaerdydd, Cymru. Mae ei ymarfer yn tynnu ar draddodiadau hud llwyfan a gwerin. Cyfunir propiau a gwisgoedd â chân, testun i greu defodau rhyfedd. Yn ei
waith, mae’r effaith hudol yn dod yn fodd o arddangosiad symbolaidd, gan greu naratifau toredig sy’n cyfeirio at hanes personol a chwedlau diwylliannol. Mae wedi gweithio gyda gwyliau a sefydliadau, gan gynnwys
Spill, LADA, Canolfan Gelfyddydau Chapter, tactileBOSCH, The Welcome Collection, Canolfan Gelfyddydau Colchester, The National Theatre Studio, Made In Roath, a Performance Space.


Chapter associate artist Tim Bromage presents the results of his research into the role of the raconteur as a trickster figure. This performance includes new material and stories employing biographical material, traditional tales, and magic. Tim has spent the last 8 months working with storytellers and folk musicians from the UK, Europe and North America as part of his Creative Wales award.

There will be a post-show conversation with Emily Underwood-Lee (Research Fellow, The George Ewart Evans Centre for Storytelling).

Tim Bromage is a performer and writer based in Cardiff, Wales. His practice draws stage magic and folk traditions. Props and costume are combined with song, text to creating strange rituals. In his work the magical effect becomes a mode of symbolic demonstration, creating fractured narratives that reference personal history and cultural myths. He has worked with festivals and organisations including Spill, LADA, Chapter Arts Centre, tactileBOSCH, The Welcome Collection, Colchester Arts Centre, The National Theatre Studio, Made In Roath, and Performance Space.

Tagged: digital storytelling