Forthcoming Events

Tim Bromage - What I Did on my Holidays

December 12, 2018 6 p.m. November 12, 2018 – 8 p.m.

ATRiuM, Zen Room (CA B403)

Artist cysylltiol Chapter, Tim Bromage, yn cyflwyno canlyniadau ei ymchwil i rôl y raconteur fel ffigwr twyllwr. Mae’r perfformiad hwn yn cynnwys deunyddiau newydd a straeon sy’n defnyddio deunydd bywgraffyddol, straeon traddodiadol a hud. Mae Tim wedi treulio’r 8 mis diwethaf yn gweithio gyda storïwyr a cherddorion gwerin o’r DU, Ewrop a Gogledd America fel rhan o’i ddyfarniad Cymru Greadigol.

Bydd sgwrs ôl-sioe gydag Emily Underwood-Lee (Cymrawd Ymchwil, Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans).

Mae Tim Bromage yn berfformiwr ac yn awdur yng Nghaerdydd, Cymru. Mae ei ymarfer yn tynnu ar draddodiadau hud llwyfan a gwerin. Cyfunir propiau a gwisgoedd â chân, testun i greu defodau rhyfedd. Yn ei
waith, mae’r effaith hudol yn dod yn fodd o arddangosiad symbolaidd, gan greu naratifau toredig sy’n cyfeirio at hanes personol a chwedlau diwylliannol. Mae wedi gweithio gyda gwyliau a sefydliadau, gan gynnwys
Spill, LADA, Canolfan Gelfyddydau Chapter, tactileBOSCH, The Welcome Collection, Canolfan Gelfyddydau Colchester, The National Theatre Studio, Made In Roath, a Performance Space.


Tagged: digital storytelling

Storïwyr mewn Trafodaeth / Storytellers in conversation: Hugh Lupton

February 7, 2019 5:30 p.m. to 8 p.m.

ATRIUM, CA B218

Y storïwr Hugh Lupton, mewn Perfformiad a Sgwrs gyda Daniel Morden

Cyflwynir gan Ganolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans, mewn partneriaeth â Gwyl Adrodd Storïau Beyond the Border.

Mercher, Dydd Iau, Chwefror 7, 2019, 6-8pm. Derbyniad yng nghyntedd yr Atrium, 5:30pm

Mynediad AM DDIM, argymhellir archebu lle

THE MARDLING ACRE, gan Hugh Lupton: Rhaglen o hanesion gwerin, chwedlau, cerddoriaeth a chaneuon o East Anglia. Mae’r perfformiad hwn yn dathlu aceri chwedleua Norfolk, Suffolk, Swydd Gaergrawnt a’r Ffeniau, gan greu cymeriadau lliwgar yn y broses – Charlie Wag, Jack Ostler, Tom-Tit-Tot, yr Hen Nol, Person Sedgeford, John Chapman y Pedler o Swaffham, a stori wir wych Jenny Wing a’r Ceffylau.


Tagged: Event