Amdanom Ni

English

Mae Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans ym Mhrifysgol De Cymru (yn flaenorol, Prifysgol Morgannwg) yn ymroddedig i hyrwyddo, addysgu, datblygu ac ymchwilio adrodd storïau yn ei holl ffurfiau. Lansiwyd y Ganolfan ym mis Ebrill 2005 gan yr Athro Hamish Fyfe a’r Athro Mike Wilson.

Mae’r Ganolfan yn atgyfnerthu ac yn adeiladu ar gryfderau presennol y Brifysgol mewn adrodd storïau ac fe’i henwyd ar ôl y sosialwr a’r arloeswr hanes llafar, George Ewart Evans, a anwyd ac a godwyd yn hen gymuned glofaol Abercynon, taflaid carreg o gampws Trefforest y Brifysgol.

'Write with Us' project with Tenovus cancer charity.

Adrodd Storïau

Mae adrodd storïau yn ffurf gelf unigryw ac yn offeryn gwerthfawr ar gyfer hyrwyddo dealltwriaeth a chyfathrebu. Mae ei ddefnydd yn amrywio o ofal iechyd i weithio gyda chymunedau difreintiedig, o waith cymdeithasol i hanes llafar. Credwn y dylai adrodd storïau fod yn allweddol i wella cynhwysiant, cyfiawnder cymdeithasol a bywyd diwylliannol ar lefelau unigol, lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae ein gwaith yn cyfrannu at ddatblygu adrodd storïau, yn codi ymwybyddiaeth gyhoeddus a dinesig o adrodd storïau, ac yn herio gwerthoedd diwylliannol a rhagdybiaethau cymdeithasol.


Os oes unrhyw beth yr hoffech wybod mwy amdano cysylltwch â ni yn storytelling@southwales.ac.uk.